استخدامی ها

نمايش: 

فرهنگ و معارف اسلامی - آمادگی برای آزمون های استخدامی/چاپ دهم/کاظم زرین - معصومه سعیدی شاد/1391/ امیدانقلاب فرهنگ و معارف اسلامی - آمادگی برای آزمون های استخدامی/چاپ دهم/کاظم زرین - معصومه سعیدی شاد/1391/ امیدانقلاب 65,000ريال  55,250ريال 145.00 خرید
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران+پرسش و پاسخ/مولف:محمود شمس/ناشر:امیدانقلاب  چاپ پنجم 1392 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران+پرسش و پاسخ/مولف:محمود شمس/ناشر:امیدانقلاب چاپ پنجم 1392 39,000ريال  33,150ريال 115.00 خرید
منابع کلیدی آزمون استخدامی با پاسخنامه تشریحی (قابل استفاده برای کلیه مقاطع)،پورمعین/1389/ سیمای دانش منابع کلیدی آزمون استخدامی با پاسخنامه تشریحی (قابل استفاده برای کلیه مقاطع)،پورمعین/1389/ سیمای دانش 135,000ريال  114,750ريال 785.00 خرید
مجموعه کامل و طبقه بندی شده آزمون های کارشناسان رسمی دادگستری/مهدی پروینی/ 1386/ کتاب دانشجو مجموعه کامل و طبقه بندی شده آزمون های کارشناسان رسمی دادگستری/مهدی پروینی/ 1386/ کتاب دانشجو 40,000ريال  34,000ريال 405.00 خرید
مرجع کامل گنجینه آزمونهای استخدامی پرستاری/کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد/شاپور درویشی/1390/ صاحبان اندیشه مرجع کامل گنجینه آزمونهای استخدامی پرستاری/کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد/شاپور درویشی/1390/ صاحبان اندیشه 65,000ريال  55,250ريال 325.00 خرید
مصاحبه حضوری (آمادگی برای آزمون های استخدامی-چاپ پنجم) / 1393/ محمود شمس/ امیدانقلاب مصاحبه حضوری (آمادگی برای آزمون های استخدامی-چاپ پنجم) / 1393/ محمود شمس/ امیدانقلاب 100,000ريال 175.00 خرید
نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی آموزش و پرورش/1392/مولفان :محمد علی عزیزی ، مریم ساریخانی ، فاطمه ساریخانی/ چراغ دانش نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی آموزش و پرورش/1392/مولفان :محمد علی عزیزی ، مریم ساریخانی ، فاطمه ساریخانی/ چراغ دانش 190,000ريال  161,500ريال 640.00 خرید
نمونه آزمونهای تضمینی و برگزیده شده استخدامی رشته مهندسی کامپیوتر /1392/نجمه زارع، محسن ناظمی،مریم ساریخانی،فاطمه ساریخانی/چراغ دانش نمونه آزمونهای تضمینی و برگزیده شده استخدامی رشته مهندسی کامپیوتر /1392/نجمه زارع، محسن ناظمی،مریم ساریخانی،فاطمه ساریخانی/چراغ دانش 190,000ريال  161,500ريال 570.00 خرید
نمونه آزمونهای تضمینی و برگزیده شده استخدامی رشته مهندسی عمران / 1391/ مهندس علیرضا سلطانی،مریم ساریخانی،فاطمه ساریخانی/چراغ دانش نمونه آزمونهای تضمینی و برگزیده شده استخدامی رشته مهندسی عمران / 1391/ مهندس علیرضا سلطانی،مریم ساریخانی،فاطمه ساریخانی/چراغ دانش 240,000ريال  204,000ريال 855.00 خرید
نمونه آزمونهای تضمینی و برگزیده شده استخدامی رشته مدیریت/1392/مصطفی ترابی،لیدا یانسی،مریم ساریخانی،فاطمه ساریخانی/چراغ دانش نمونه آزمونهای تضمینی و برگزیده شده استخدامی رشته مدیریت/1392/مصطفی ترابی،لیدا یانسی،مریم ساریخانی،فاطمه ساریخانی/چراغ دانش 200,000ريال  170,000ريال 790.00 خرید
نمونه آزمونهای تضمینی و برگزیده شده استخدامی رشته حسابدای/1391/ پروانه یانسی، لیدا یانسی،مریم ساریخانی،فاطمه ساریخانی/دانش بیگی نمونه آزمونهای تضمینی و برگزیده شده استخدامی رشته حسابدای/1391/ پروانه یانسی، لیدا یانسی،مریم ساریخانی،فاطمه ساریخانی/دانش بیگی 200,000ريال  170,000ريال 770.00 خرید
نمونه آزمونهای تضمینی و برگزیده شده استخدامی شهرداری/ پاسخ های واقعا تشریحی/1391/ محمد علی عزیزی،مریم ساریخانی،فاطمه ساریخانی/چراغ دانش نمونه آزمونهای تضمینی و برگزیده شده استخدامی شهرداری/ پاسخ های واقعا تشریحی/1391/ محمد علی عزیزی،مریم ساریخانی،فاطمه ساریخانی/چراغ دانش 150,000ريال  127,500ريال 425.00 خرید
نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی سردفتری اسناد رسمی /پاسخ های واقعا تشریحی / 1392/ بهنوش لطفی/ چراغ دانش نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی سردفتری اسناد رسمی /پاسخ های واقعا تشریحی / 1392/ بهنوش لطفی/ چراغ دانش 130,000ريال  110,500ريال 345.00 خرید
نمونه آزمونهای تضمینی وبرگزار شده استخدامی آتش نشانی وخدمات ایمنی/پاسخهای تشریحی/1391/محمدعلی عزیزی،مریم ساریخانی،فاطمه ساریخانی/چراغ دانش نمونه آزمونهای تضمینی وبرگزار شده استخدامی آتش نشانی وخدمات ایمنی/پاسخهای تشریحی/1391/محمدعلی عزیزی،مریم ساریخانی،فاطمه ساریخانی/چراغ دانش 190,000ريال  161,500ريال 555.00 خرید
آمادگی برای آزمون های استخدامی: ریاضی و آمار/ 1391/ کاظم زرین/امیدانقلاب آمادگی برای آزمون های استخدامی: ریاضی و آمار/ 1391/ کاظم زرین/امیدانقلاب 49,000ريال  41,650ريال 200.00 خرید
آمادگی برای آزمون های استخدامی: زبان انگلیسی/چاپ دوازدهم/لیلا میرمهدی تهرانی، طیبه بامداد گواسرایی/1394/ امیدانقلاب آمادگی برای آزمون های استخدامی: زبان انگلیسی/چاپ دوازدهم/لیلا میرمهدی تهرانی، طیبه بامداد گواسرایی/1394/ امیدانقلاب 65,000ريال  55,250ريال 140.00 خرید
آزمون های استخدامی شهرداری ( قابل استفاده داوطلبان آزمون استخدامی شهر داری کشور،خلاصه مطالب قوانین شهر و شهرداری و .../1391/کورش شمسه/آذرین مهر آزمون های استخدامی شهرداری ( قابل استفاده داوطلبان آزمون استخدامی شهر داری کشور،خلاصه مطالب قوانین شهر و شهرداری و .../1391/کورش شمسه/آذرین مهر 130,000ريال  110,500ريال 480.00 خرید
آزمون استخدامی  سازمان تامین اجتماعی/پديدآورنده:محمدعلی عزیزی،مریم ساریخانی،فاطمه ساریخانی/نشر: رویای سبز 1393 آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی/پديدآورنده:محمدعلی عزیزی،مریم ساریخانی،فاطمه ساریخانی/نشر: رویای سبز 1393 230,000ريال  195,500ريال 620.00 خرید
آزمون استخدامی(کامپیوتر/چاپ نهم/1392/ کاظم زرین/امیدانقلاب) آزمون استخدامی(کامپیوتر/چاپ نهم/1392/ کاظم زرین/امیدانقلاب) 100,000ريال  85,000ريال 210.00 خرید
استخدامی رشته مدیریت/نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده/پديدآورندگان:ترابی،یاسینی،ساریخانی/چاپ چهارم1392 ناشر:دانش بیگی استخدامی رشته مدیریت/نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده/پديدآورندگان:ترابی،یاسینی،ساریخانی/چاپ چهارم1392 ناشر:دانش بیگی 200,000ريال  170,000ريال 785.00 خرید
استخدامی رشته حسابداری/نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده/مولفان:ساریخانی،یاسینی/نشر: دانش بیگی 1391 استخدامی رشته حسابداری/نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده/مولفان:ساریخانی،یاسینی/نشر: دانش بیگی 1391 200,000ريال  170,000ريال 765.00 خرید
زبان و ادبیات فارسی آمادگی برای آزمون‌های استخدامی/ویرایش جدید-چاپ یازدهم/شجاعی،سعیدی شاد/1392/ امیدانقلاب زبان و ادبیات فارسی آمادگی برای آزمون‌های استخدامی/ویرایش جدید-چاپ یازدهم/شجاعی،سعیدی شاد/1392/ امیدانقلاب 65,000ريال  55,250ريال 145.00 خرید

تعداد صفحات :  1  نمایش 1 تا 22 (از 22 محصول)


Parsian Bank
پرداخت آنلاین با کارت تمامی بانک های عضو شتاب از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانک پارسیان


Valid XHTML 1.0 Transitional

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی کتاب صحنه بر اساس آخرین استاندارد طراحی روز دنیا W3C

تبلیغات

hameranag

فهرست
سازندگان
جستجو
 
برای جستجوی محصول مورد نظر خود از کلمات کلیدی استفاده کنید


register


جستجوی پیشرفته
0 مورد
جستجو    |    نظرات    |    عضویت    |    ورود