جغرافیا

نمايش: 

مقدمه اي بر برنامه ريزي حمل و نقل شهري/امینی نژاد،افتخاری / اردیبهشت 1390 / (پیام نور) مقدمه اي بر برنامه ريزي حمل و نقل شهري/امینی نژاد،افتخاری / اردیبهشت 1390 / (پیام نور) 26,000ريال  22,100ريال 370.00 خرید
مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری/ 1389 /شیعه/علم و صنعت مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری/ 1389 /شیعه/علم و صنعت 35,000ريال  29,750ريال 380.00 خرید
ميكروكليماتولوژي مقدماتي/ مرداد 1389 /حجازی زاده،مقیمی/پیام نور ميكروكليماتولوژي مقدماتي/ مرداد 1389 /حجازی زاده،مقیمی/پیام نور 30,000ريال  25,500ريال 420.00 خرید
مباني محيط زيست/مولف:جعفر نوری/ناشر: پیام نور مباني محيط زيست/مولف:جعفر نوری/ناشر: پیام نور 26,000ريال  22,100ريال 300.00 خرید
مباني اقليم شناسي( رشته جغرافیا)/ آذر 1386 / ابراهیم جعفرپور/پیام نور مباني اقليم شناسي( رشته جغرافیا)/ آذر 1386 / ابراهیم جعفرپور/پیام نور 33,000ريال  28,050ريال 290.00 خرید
مباني تعاون / مرداد 1390 /(پیام نور) مباني تعاون / مرداد 1390 /(پیام نور) 22,000ريال  18,700ريال 325.00 خرید
مباني جغرافياي جمعيت/ بهمن 1389 / مسعود مهدوی/پیام نور مباني جغرافياي جمعيت/ بهمن 1389 / مسعود مهدوی/پیام نور 28,000ريال  23,800ريال 330.00 خرید
مباني جغرافياي شهري/ بهمن 1389 / موسی کاظمی،شکوهی (پیام نور) مباني جغرافياي شهري/ بهمن 1389 / موسی کاظمی،شکوهی (پیام نور) 20,000ريال  17,000ريال 285.00 خرید
مبانی ارتباطات جمعی/ 1391 / مولف : سید محمد دادگران / انتشارات فیروزه مبانی ارتباطات جمعی/ 1391 / مولف : سید محمد دادگران / انتشارات فیروزه 80,000ريال  68,000ريال 315.00 خرید
متون جغرافياي انساني به زبان خارجي 2/ آذر 1387 / جعفری گهر/پیام نور متون جغرافياي انساني به زبان خارجي 2/ آذر 1387 / جعفری گهر/پیام نور 21,000ريال  17,850ريال 325.00 خرید
متون جغرافياي انساني به زبان خارجي1/ مینو عسجدی/ فروردین 1389 / /پیام نور متون جغرافياي انساني به زبان خارجي1/ مینو عسجدی/ فروردین 1389 / /پیام نور 28,000ريال  23,800ريال 405.00 خرید
نقشه و نقشه خواني در جغرافيا / اسفند 1389 / جمشید جداری عیوضی/پیام نور نقشه و نقشه خواني در جغرافيا / اسفند 1389 / جمشید جداری عیوضی/پیام نور 32,000ريال  27,200ريال 375.00 خرید
نقشه برداری نظری/ شهریور 1390 /کشکولی (پیام نور) نقشه برداری نظری/ شهریور 1390 /کشکولی (پیام نور) 30,000ريال  25,500ريال 340.00 خرید
ژئومورفولوژي مناطق شهري/ آبان 1387/ نادرصفت/پیام نور ژئومورفولوژي مناطق شهري/ آبان 1387/ نادرصفت/پیام نور 32,000ريال  27,200ريال 360.00 خرید
ژئومورفولوژي ديناميك/ آذر 1389 / دکتر فرج الله محمودی/پیام نور ژئومورفولوژي ديناميك/ آذر 1389 / دکتر فرج الله محمودی/پیام نور 38,000ريال  32,300ريال 425.00 خرید
ژئومورفولوژي ساختماني/ فروردین 1390 /محمودی(پیام نور) ژئومورفولوژي ساختماني/ فروردین 1390 /محمودی(پیام نور) 24,000ريال  20,400ريال 295.00 خرید
آمار و احتمال در جغرافيا 1/ آبان 1390 / وحیدی اصل(پیام نور) آمار و احتمال در جغرافيا 1/ آبان 1390 / وحیدی اصل(پیام نور) 32,000ريال  27,200ريال 380.00 خرید
آمار و احتمال در جغرافيا 2 / خرداد 1389/ (پیام نور) آمار و احتمال در جغرافيا 2 / خرداد 1389/ (پیام نور) 32,000ريال  27,200ريال 370.00 خرید
اصول و روشهاي برنامه ريزي روستايي/ اسفند 1388 /آسایش/پیام نور اصول و روشهاي برنامه ريزي روستايي/ اسفند 1388 /آسایش/پیام نور 20,000ريال  17,000ريال 300.00 خرید
اصول و روشهاي برنامه ريزي شهري/ بهمن 1388 /مجتهدزاده/پیام نور اصول و روشهاي برنامه ريزي شهري/ بهمن 1388 /مجتهدزاده/پیام نور 18,000ريال  15,300ريال 260.00 خرید
برنامه ریزی مسکن/ محمد رضا پور محمدی / تابستان 1390 / سمت برنامه ریزی مسکن/ محمد رضا پور محمدی / تابستان 1390 / سمت 23,000ريال  19,550ريال 255.00 خرید
برنامه ریزی ناحیه ای / زمستان 1389 / دکتر کریم حسین زاده دلیر (سمت) برنامه ریزی ناحیه ای / زمستان 1389 / دکتر کریم حسین زاده دلیر (سمت) 34,000ريال  28,900ريال 375.00 خرید
برنامه ریزی شهرهای جدید / پاییز 1389 / دکتر کرامت الله زیاری / سمت برنامه ریزی شهرهای جدید / پاییز 1389 / دکتر کرامت الله زیاری / سمت 26,500ريال  22,525ريال 335.00 خرید
توان های محیطی ایران/نمایی/دانایی و توانایی / 1389 / توان های محیطی ایران/نمایی/دانایی و توانایی / 1389 / 70,000ريال  59,500ريال 530.00 خرید
توسعه پايدار شهری/ اردیبهشت 1390 /بهرامی پاوه،مرصوصی/پیام نور توسعه پايدار شهری/ اردیبهشت 1390 /بهرامی پاوه،مرصوصی/پیام نور 21,000ريال  17,850ريال 305.00 خرید
تاريخ علم برنامه ريزي شهري/ خرداد 1390 / دکتر رستم صابری فر/پیام نور تاريخ علم برنامه ريزي شهري/ خرداد 1390 / دکتر رستم صابری فر/پیام نور 21,000ريال  17,850ريال 305.00 خرید
جغرافياي گردشگري / خرداد 1390 / مولف : محمود ضيايي / پیام نور جغرافياي گردشگري / خرداد 1390 / مولف : محمود ضيايي / پیام نور 44,000ريال  37,400ريال 320.00 خرید
جغرافياي شهري ايران/ مهر 1389 /  نظریان/پیام نور جغرافياي شهري ايران/ مهر 1389 / نظریان/پیام نور 30,000ريال  25,500ريال 340.00 خرید
جغرافیای گردشگری /خرداد 1390 / ضیایی/ پیام نور جغرافیای گردشگری /خرداد 1390 / ضیایی/ پیام نور 44,000ريال  37,400ريال 315.00 خرید
جغرافیای گردشگری ایران/1391/مولف:اسماعیل علی اکبری/ناشر:سمت جغرافیای گردشگری ایران/1391/مولف:اسماعیل علی اکبری/ناشر:سمت 55,000ريال  46,750ريال 380.00 خرید
جغرافیای اجتماعی شهرها/ 1389/ شکوئی/جهاد دانشگاهی جغرافیای اجتماعی شهرها/ 1389/ شکوئی/جهاد دانشگاهی 39,000ريال  33,150ريال 310.00 خرید
روابط متقابل شهر و روستا( با تأكيد بر ايران)/ شهریور 1389 /رضوانی/پیام نور) روابط متقابل شهر و روستا( با تأكيد بر ايران)/ شهریور 1389 /رضوانی/پیام نور) 26,000ريال  22,100ريال 310.00 خرید
روش تحقیق در جغرافیا/ خرداد 1390 /دکتر رستم صابری فر، دکتر مجید جاوری/پیام نور روش تحقیق در جغرافیا/ خرداد 1390 /دکتر رستم صابری فر، دکتر مجید جاوری/پیام نور 25,000ريال  21,250ريال 290.00 خرید
زمين شناسي براي جغرافيا/ بهمن 1389 /صداقت/پیام نور زمين شناسي براي جغرافيا/ بهمن 1389 /صداقت/پیام نور 30,000ريال  25,500ريال 345.00 خرید
شناخت و فلسفه جغرافيا/مولف: حسین شکویی/ناشر:پیام نور شناخت و فلسفه جغرافيا/مولف: حسین شکویی/ناشر:پیام نور 18,000ريال  15,300ريال 215.00 خرید

تعداد صفحات :  1  نمایش 1 تا 35 (از 35 محصول)


Parsian Bank
پرداخت آنلاین با کارت تمامی بانک های عضو شتاب از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانک پارسیان


Valid XHTML 1.0 Transitional

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی کتاب صحنه بر اساس آخرین استاندارد طراحی روز دنیا W3C

تبلیغات

hameranag

فهرست
سازندگان
جستجو
 
برای جستجوی محصول مورد نظر خود از کلمات کلیدی استفاده کنید


register


جستجوی پیشرفته
0 مورد
جستجو    |    نظرات    |    عضویت    |    ورود