مدرسان شریف

نمايش: 

مجموعه ی دروس عمومی (زبان انگلیسی - ادبیات فارسی - اندیشه و معارف اسلامی) ویژه کلیه ی رشته ها/1391/اسماعیلی,جوادزاده,جراحی/مدرسان شریف مجموعه ی دروس عمومی (زبان انگلیسی - ادبیات فارسی - اندیشه و معارف اسلامی) ویژه کلیه ی رشته ها/1391/اسماعیلی,جوادزاده,جراحی/مدرسان شریف 300,000ريال  255,000ريال 1620.00 خرید
مجموعه دروس تخصصی علوم اقتصادی،کارشناسی ارشد/1391/مولفین: محمدزاده -اعتماد رضایی- جعفری مهر- فتحی- رسولی/انتشارات مدرسان شریف مجموعه دروس تخصصی علوم اقتصادی،کارشناسی ارشد/1391/مولفین: محمدزاده -اعتماد رضایی- جعفری مهر- فتحی- رسولی/انتشارات مدرسان شریف 330,000ريال  280,500ريال 1485.00 خرید
مجموعه سوالات کنکور سراسری و آزاد 89-78 رشته بهداشت حرفه ای با پاسخ تشریحی/1389/مولفین : یحیی رسول زاده - رجب علی حکم آبادی / انتشارات مدرسان شریف مجموعه سوالات کنکور سراسری و آزاد 89-78 رشته بهداشت حرفه ای با پاسخ تشریحی/1389/مولفین : یحیی رسول زاده - رجب علی حکم آبادی / انتشارات مدرسان شریف 78,000ريال  66,300ريال 560.00 خرید
مجموعه سوالات کنکورهای سراسری و آزاد90-80 رشته حسابداری با پاسخ تشریحی/نامی,مشایخی فرد,جعفری دهکردی,امیررحیمی,خانی,غلامی, شاهینی/مدرسان شریف مجموعه سوالات کنکورهای سراسری و آزاد90-80 رشته حسابداری با پاسخ تشریحی/نامی,مشایخی فرد,جعفری دهکردی,امیررحیمی,خانی,غلامی, شاهینی/مدرسان شریف 180,000ريال  153,000ريال 840.00 خرید
مجموعه سوالات آزمون های 91-80 حقوق بین الملل با پاسخ تشریحی ، کارشناسی ارشد/1391/مولفین: هما رشید - امید وکیلی خواه/ انتشارات مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های 91-80 حقوق بین الملل با پاسخ تشریحی ، کارشناسی ارشد/1391/مولفین: هما رشید - امید وکیلی خواه/ انتشارات مدرسان شریف 140,000ريال  119,000ريال 600.00 خرید
مجموعه سوالات آزمون های 92-81 تربیت بدنی و علوم ورزشی با پاسخ تشریحی ، کارشناسی ارشد/1392/مولفین:  تهرانی - عشوری - عظیمی/انتشارات مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های 92-81 تربیت بدنی و علوم ورزشی با پاسخ تشریحی ، کارشناسی ارشد/1392/مولفین: تهرانی - عشوری - عظیمی/انتشارات مدرسان شریف 240,000ريال  204,000ريال 845.00 خرید
مجموعه سوالات آزمونهای91-78مهندسی علوم وصنایع غذایی باپاسخ تشریحی،کارشناسی ارشد/1391/نامی-میرسعیدقاضی-هما پور-شهاب لواسانی-سلطانی/مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمونهای91-78مهندسی علوم وصنایع غذایی باپاسخ تشریحی،کارشناسی ارشد/1391/نامی-میرسعیدقاضی-هما پور-شهاب لواسانی-سلطانی/مدرسان شریف 205,000ريال  174,250ريال 995.00 خرید
مجموعه سوالات سراسری و آزاد 88 - 80: رشته برق الکترونیک: با پاسخ تشریحی/نامی, پژمانفر, زرگر، نیکروان، عابدی/مدرسان شریف مجموعه سوالات سراسری و آزاد 88 - 80: رشته برق الکترونیک: با پاسخ تشریحی/نامی, پژمانفر, زرگر، نیکروان، عابدی/مدرسان شریف 112,000ريال  95,200ريال 1135.00 خرید
مدیریت مالی/کارشناسی ارشد/اسدالهی فام،میرواحدی/مدرسان شریف مدیریت مالی/کارشناسی ارشد/اسدالهی فام،میرواحدی/مدرسان شریف 240,000ريال  204,000ريال 610.00 خرید
مدرسان شریف :مجموعه سؤالات کنکورهای 88-78  رشته مهندسی برق با پاسخ تشریحی/نامی-  کاشی-  پژمانفر- عابدی- سجادیان- حسینی-  شفیعی- جعفری دهکردی- یوسفی مدرسان شریف :مجموعه سؤالات کنکورهای 88-78 رشته مهندسی برق با پاسخ تشریحی/نامی- کاشی- پژمانفر- عابدی- سجادیان- حسینی- شفیعی- جعفری دهکردی- یوسفی 128,000ريال  108,800ريال 1390.00 خرید
آمار و احتمالات/کاردانی به کارشناسی/ 1391 /مولف : علی جعفری دهکردی/مدرسان شریف آمار و احتمالات/کاردانی به کارشناسی/ 1391 /مولف : علی جعفری دهکردی/مدرسان شریف 58,000ريال  49,300ريال 525.00 خرید
آمار و احتمالات،ویژه رشته های مدیریت،اقتصاد و حسابداری،کارشناسی ارشد/ مولفین : نادر نعمت الهی، علی جعفری دهکردی/مدرسان شریف/93 آمار و احتمالات،ویژه رشته های مدیریت،اقتصاد و حسابداری،کارشناسی ارشد/ مولفین : نادر نعمت الهی، علی جعفری دهکردی/مدرسان شریف/93 460,000ريال  391,000ريال 1450.00 خرید
اقتصاد خرد ویژه رشته علوم اقتصادی ، کارشناسی ارشد/ 1392 /مولفین : غلام حسین خورشیدی - یوسف محمد زاده - یونس احمدی / انتشارات مدرسان شریف اقتصاد خرد ویژه رشته علوم اقتصادی ، کارشناسی ارشد/ 1392 /مولفین : غلام حسین خورشیدی - یوسف محمد زاده - یونس احمدی / انتشارات مدرسان شریف 215,000ريال  182,750ريال 935.00 خرید
استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ( GMAT ) کارشناسی ارشد /مولف : مهندس حسین نامی / 1391 / انتشارات مدرسان شریف استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ( GMAT ) کارشناسی ارشد /مولف : مهندس حسین نامی / 1391 / انتشارات مدرسان شریف 230,000ريال  195,500ريال 1385.00 خرید
اصول و مبانی مدیریت ،کارشناسی ارشد / 1392 / مولفین : غلام رضا طالقانی ، علی اکبر افقهی فریمانی/ انتشارات مدرسان شریف اصول و مبانی مدیریت ،کارشناسی ارشد / 1392 / مولفین : غلام رضا طالقانی ، علی اکبر افقهی فریمانی/ انتشارات مدرسان شریف 150,000ريال  127,500ريال 525.00 خرید
تئوری های مدیریت ویژه رشته های مدیریت و مدیریت اجرایی، کارشناسی ارشد/ 1393 / مولفان : غلامرضا طالقانی - علی اکبر افقهی فریمانی / انتشارات مدرسان تئوری های مدیریت ویژه رشته های مدیریت و مدیریت اجرایی، کارشناسی ارشد/ 1393 / مولفان : غلامرضا طالقانی - علی اکبر افقهی فریمانی / انتشارات مدرسان 480,000ريال  408,000ريال 1475.00 خرید
تحقیق در عملیات(بازرگانی و صنعتی)مولفان:دکتر سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی،مهندس حسام الدین خامکی/ناشر: انتشارات مدرسان شریف 1392 تحقیق در عملیات(بازرگانی و صنعتی)مولفان:دکتر سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی،مهندس حسام الدین خامکی/ناشر: انتشارات مدرسان شریف 1392 255,000ريال  216,750ريال 930.00 خرید
حقوق تجارت ، کارشناسی ارشد / 1391 / مولف : افسانه قنبری / انتشارات مدرسان شریف حقوق تجارت ، کارشناسی ارشد / 1391 / مولف : افسانه قنبری / انتشارات مدرسان شریف 195,000ريال  165,750ريال 1030.00 خرید
حسابداری مالی( اصول حسابداری ): کاردانی به کارشناسی/مشایخی فرد/مدرسان شریف حسابداری مالی( اصول حسابداری ): کاردانی به کارشناسی/مشایخی فرد/مدرسان شریف 88,000ريال  74,800ريال 535.00 خرید
حسابداری مالی/کارشناسی ارشد/بدیعی،مشایخی فرد/مدرسان شریف حسابداری مالی/کارشناسی ارشد/بدیعی،مشایخی فرد/مدرسان شریف 430,000ريال  365,500ريال 1260.00 خرید
حسابداری دولتی ، کاردانی به کارشناسی / 1390 /مولف : سعید مشایخی فرد / انتشارات مدرسان شریف حسابداری دولتی ، کاردانی به کارشناسی / 1390 /مولف : سعید مشایخی فرد / انتشارات مدرسان شریف 50,000ريال  42,500ريال 305.00 خرید
حسابداری شرکت ها ، کاردانی به کارشناسی/ 1391 / مولف : سعید مشایخی فرد / انتشارات مدرسان شریف حسابداری شرکت ها ، کاردانی به کارشناسی/ 1391 / مولف : سعید مشایخی فرد / انتشارات مدرسان شریف 100,000ريال  85,000ريال 535.00 خرید
حسابداری صنعتی، کارشناسی ارشد /1393 / مولف : سعیدمشایخی فرد/ انتشارات مدرسان شریف حسابداری صنعتی، کارشناسی ارشد /1393 / مولف : سعیدمشایخی فرد/ انتشارات مدرسان شریف 380,000ريال  323,000ريال 1200.00 خرید
حسابرسی/خلاصه درس،نکات مهم به همراه سوال و پاسخ  تشریحی کنکور سراسری و آزاد 91-75/کاردانی به کارشناسی/1390/علی رضا خانی/مدرسان شریف حسابرسی/خلاصه درس،نکات مهم به همراه سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری و آزاد 91-75/کاردانی به کارشناسی/1390/علی رضا خانی/مدرسان شریف 88,000ريال  74,800ريال 465.00 خرید
حسابرسی، کارشناسی ارشد / 1393مولف : علیرضا خانی / انتشارات مدرسان شریف حسابرسی، کارشناسی ارشد / 1393مولف : علیرضا خانی / انتشارات مدرسان شریف 300,000ريال  255,000ريال 955.00 خرید
روانشناسی تربیتی ویژه رشته های علوم تربیتی 1و 2،کارشناسی ارشد/ 1391 / مولف : پروانه گستری / انتشارات مدرسان شریف روانشناسی تربیتی ویژه رشته های علوم تربیتی 1و 2،کارشناسی ارشد/ 1391 / مولف : پروانه گستری / انتشارات مدرسان شریف 120,000ريال  102,000ريال 600.00 خرید
روانشناسی رشد ویژه رشته های روانشناسی و علوم تربیتی 2 ،کارشناسی ارشد / 1391 /مولفین : محسن طالب زاده - اندیشه واحدی / انتشارات مدرسان شریف روانشناسی رشد ویژه رشته های روانشناسی و علوم تربیتی 2 ،کارشناسی ارشد / 1391 /مولفین : محسن طالب زاده - اندیشه واحدی / انتشارات مدرسان شریف 210,000ريال  178,500ريال 1025.00 خرید
روانشناسی شخصیت ،کارشناسی ارشد / 1391 / مولفین : سمیه شاه مرادی - مرتضی ساعدی / انتشارات مدرسان شریف روانشناسی شخصیت ،کارشناسی ارشد / 1391 / مولفین : سمیه شاه مرادی - مرتضی ساعدی / انتشارات مدرسان شریف 130,000ريال  110,500ريال 610.00 خرید
ریاضیات عمومی ویژه رشته های مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ، کارشناسی ارشد/1393/ مولف : مهندس حسین نامی / انتشارات مدرسان شریف ریاضیات عمومی ویژه رشته های مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ، کارشناسی ارشد/1393/ مولف : مهندس حسین نامی / انتشارات مدرسان شریف 340,000ريال  289,000ريال 1295.00 خرید
زبان عمومی/مولف:مهرداد جوادزاده/ناشر: انتشارات مدرسان شریف 1393 زبان عمومی/مولف:مهرداد جوادزاده/ناشر: انتشارات مدرسان شریف 1393 395,000ريال  335,750ريال 1520.00 خرید
سازمان و  مدیریت/خلاصه درس،نکات مهم به همراه سوال و پاسخ  تشریحی کنکور سراسری و آزاد 89-75/کاردانی به کارشناسی/1390/محمد رضا شاهینی/مدرسان شریف سازمان و مدیریت/خلاصه درس،نکات مهم به همراه سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری و آزاد 89-75/کاردانی به کارشناسی/1390/محمد رضا شاهینی/مدرسان شریف 55,000ريال  46,750ريال 370.00 خرید

تعداد صفحات :  1  نمایش 1 تا 31 (از 31 محصول)


Parsian Bank
پرداخت آنلاین با کارت تمامی بانک های عضو شتاب از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانک پارسیان


Valid XHTML 1.0 Transitional

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی کتاب صحنه بر اساس آخرین استاندارد طراحی روز دنیا W3C

تبلیغات

hameranag

فهرست
سازندگان
جستجو
 
برای جستجوی محصول مورد نظر خود از کلمات کلیدی استفاده کنید


register


جستجوی پیشرفته
0 مورد
جستجو    |    نظرات    |    عضویت    |    ورود